,

Zverlit zeleny 6kg hruby bez vone

4.30

Zverlit je prírodný materiál vyrobený sušením a triedením bentonitu. Je hygienicky nezávadný, ekologicky čistý, maximálne absorbujúci , hrudkujúci.
Po použití zvieratkom sa vytvorí hrudka, ktorú je možné likvidovať v domovom odpade, alebo výhodne využiť v záhradnom komposte.
Do vzniknutého priestoru stačí dosypať chýbajúce množstvo podstielky. Nie je tak potrebná jej častá kompletná výmena.
Zverlit zodpovedá všetkým požiadavkám na životné prostredie.

Návrat hore